Economisire-creditare Creditul Locativ
IMPORTANT! Renunțare la autorizația de funcționare


Bucuresti, 29.11.2023.
Acționarii Aedificium Banca pentru Locuințe SA (ABL) au hotărât demararea procesului de renunțare la autorizația de funcționare, urmând un proces transparent în care ABL își va îndeplini integral toate obligațiile față de clienți și creditori.
– În data de 28 noiembrie, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ABL a decis demararea procesului de renunțare la autorizația de instituție de credit, ce presupune dizolvarea, urmată de lichidarea voluntară a ABL. Prin procesul de lichidare voluntară se va asigura o procedură ordonată și transparentă, cu respectarea legii și a drepturilor tuturor creditorilor ABL.
Decizia acționarilor Băncii se înaintează Băncii Naționale a României, în vederea obținerii aprobării prealabile a acesteia, condiție necesară și obligatorie pentru demararea procesului de lichidare voluntară, potrivit legii. Până la obținerea aprobării Băncii Naționale a României, activitatea Aedificium Banca pentru Locuințe SA va continua în aceleași condiții ca și până în prezent.
Clienții sunt prioritatea noastră. Pe parcursul procesului de lichidare voluntară, ABL își va achita integral obligațiile față de clienții săi și ceilalți creditori. În cazul în care clienții ABL nu au putut fi contactați sau nu au transmis detaliile necesare transferării sumelor cuvenite acestora, ABL va consemna sumele respective către Raiffeisen Bank România, de unde pot fi ridicate de către aceștia.
„În funcție de evoluțiile ulterioare și de răspunsul ce ne va fi comunicat de Banca Națională a României, vom reveni cu precizări pentru clienții noștri în ceea ce privește modalitatea de derulare a contractelor existente de economisire-creditare în domeniul locativ. Subliniem că, în prezent, derularea acestora are loc în condiții normale, în acord cu legea și cu prevederile cadrului contractual aplicabil”, a declarat Mădălina Badea, Președinte, Aedificium Banca pentru Locuințe.
De asemenea, prin implementarea procesului de încetare a activității bancare și de lichidare voluntară, se urmărește minimizarea impactului și protejarea intereselor tuturor părților interesate (stakeholders) în perioada următoare.
Din 2019, Raiffeisen Bank România este acționarul principal al Aedificium Banca pentru Locuințe, cu o participație de 99,9993%.
Aedificium Banca pentru Locuințe avea la finalul anului fiscal 2022 active în valoare de 107 milioane de lei, deținând o cotă de piață de 0,02% (după active).
IMPORTANT! Actualizarea datelor personale


Aedificium Banca pentru Locuinte S.A. realizeaza constant actualizarea datelor personale ale clientilor sai. Actualizarea datelor personale este in beneficiul dumneavoastra si pentru siguranta banilor dumneavoastra. Aceasta va ajuta sa puteti fi informat in orice moment despre situatia contului si banilor dumneavoastra. Va informam ca actualizarea datelor clientilor este o obligatie legala, conform Legii nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, publicata in 11 iulie 2019 si a Regulamentului BNR Nr. 2/2019 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului. Pentru indeplinirea acesteia, va invitam in oricare dintre agentiile Raiffeisen Bank pentru a va actualiza datele inregistrate in evidentele Aedificium Banca pentru Locuinte S.A. prin completarea Formularului de actualizare date de identificare specific ABL. Lipsa actualizarii datelor va atrage dupa sine blocarea operatiunilor efectuate in legatura cu produsele Bancii conform prevederilor legale in vigoare. De asemeni, vă informăm că începând cu data de 25 mai 2018 Banca a implementat prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, iar informatiile privind drepturile clientilor au fost introduse in acest Formular de actualizare date personale mentionat mai sus.